Gebruiksvoorwaarden

Accepteer de voorwaarden
Door in te loggen op deze site verbindt u zich ertoe de volgende gebruiksvoorwaarden te lezen, te begrijpen en te accepteren. Als u deze inhoud niet begrijpt of niet accepteert, verlaat deze pagina dan onmiddellijk. Makeblock behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken en te wijzigen. Makeblock behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen en eist een redelijke vergoeding voor elke schending van deze Gebruiksvoorwaarden.

Auteursrecht
Tenzij anders vermeld, berust het copyright van alle inhoud van deze website bij Makeblock. Geen enkel deel van deze website mag worden gereproduceerd, gedistribueerd, gefotokopieerd, weergegeven, gelinkt of verzonden door een andere persoon zonder de schriftelijke toestemming van Makeblock of een andere auteursrechtelijk beschermde derde partij, geüpload naar andere servers door middel van hyperlinks , Blijf in de informatie ophalen systeem, of downloaden of kopiëren voor commerciële doeleinden. Als u de inhoud van deze website voor niet-commerciële doeleinden downloadt of kopieert, mag u tijdens het gebruik geen inhoud wijzigen en moet u de inhoud en vorm van de copyrightverklaring of andere eigendomsverklaring in het origineel behouden.

Handelsmerkrechten
Tenzij anders vermeld, behoren alle handelsmerken, logo's, logo's of andere merken die op deze site worden weergegeven, waarnaar wordt verwezen of anderszins worden gebruikt, toe aan Makeblock. Bovenstaande handelsmerken en logo's mogen op geen enkele manier worden gebruikt zonder de schriftelijke toestemming van Makeblock of een handelsmerk in licentie gegeven door derden.

Verklaring
Deze site is alleen bedoeld voor inhoud en wordt aangeboden voor uw gemak. Makeblock streeft ernaar om nauwkeurige informatie te verstrekken zonder aansprakelijkheid voor de juistheid van de informatie. Makeblock behoudt zich het recht voor om de inhoud of de productinformatie zonder kennisgeving te wijzigen.

Alle inhoud op deze site wordt te goeder trouw verstrekt en Makeblock geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de inhoud van deze site en Mackblock wijst specifiek elke garantie of toezegging van de hand met betrekking tot de inhoud van deze site af voor zover toegestaan ​​door de wet , expliciet of impliciet, inclusief de beschrijving van de prestaties, geschiktheid en legitimiteit van het product.

Beperking van aansprakelijkheid
Noch Makeblock, noch zijn gelieerde ondernemingen, gelieerde ondernemingen, directeuren, vertegenwoordigers, werknemers of andere vertegenwoordigers maken enigerlei schadevergoeding voor welk verlies dan ook, inclusief direct, indirect, speciaal, incidenteel, gevolgschade schade, voortkomend uit het gebruik van deze website, het gebruik van de website of de inhoud van de website verantwoordelijkheid.

Productaanbod
De producten, diensten enz. die op deze site worden weergegeven, kunnen afwijken van die in andere landen of regio's. Als u specifieke product- of service-informatie nodig heeft, neem dan contact op met uw lokale dealer.

Links van derden
Voor uw gemak kan deze website links naar websites van derden bevatten en Makeblock is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden. Wanneer u websites van derden gebruikt, moet u mogelijk de gebruiksvoorwaarden ervan bekijken en accepteren. Bovendien impliceren links van derden niet dat Makeblock een product of dienst op de website onderschrijft.

Toegang is met een wachtwoord beveiligd / beveiligd
Alleen geautoriseerde gebruikers hebben toegang tot en gebruik van het met een wachtwoord beveiligde beveiligde gedeelte van deze site. Onbevoegde gebruikers die deze gebieden proberen te bezoeken, kunnen wettelijk aansprakelijk worden gesteld.